Akademik Ünvanlara İlişkin Bir Değerlendirme

Ülkemizde üniversitelerin verdiği akademik ünvanlar ile ilgili çok fazla kafa karışıklığı var. Özellikle de üniversiteye yeni başlayan veya bu işlere yeni yeni kafa yormaya başlayanlar bu karışıklığı çok kolay alışamıyorlar. Biz de bu yazımızda üniversitelerdeki akademik ünvanlara ilişkin bir değerlendirme yapalım istedik.

Öncelikle 2 ana başlıktan söz edebiliriz: Öğretim üyesi ve öğretim elemanı ayırımı.

 

Öğretim Üyeleri

Öğretim üyeleri, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlerdir. Bu ünvanlar doktorasını yapanlara verilir. Ancak eskiden doktora yapmadan bu ünvanlar alınabiliyordu. Bu yüzden karşınıza doktorası olmayan profesör çıkarsa şaşırmayın.

Her öğretim üyesinin belli bir saat ders verme yükümlülüğü vardır. Bu saatin üzerinde ders verenler ek ders ücreti alırlar.

Yardımcı Doçent: Bu kadroya atanabilmek için, doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır. Yardımcı doçent olmak için İngilizce şartı vardır ve bu sınav ilgili kurumca yapılır.

Doçent: Doçent olabilmek yardımcı doçentten farklı olarak özgün yayın yapma şartı aranır. Ayrıca doçentlik için İngilizce sınavı olarak yılda 2 kez yapılan merkezi sınavlar geçerlidir. Doçent olmak için yardımcı doçent olma şartı aranmaz. Doktora yapmış olanlar ve diğer şartları sağlayanlar doçentliğe başvurabilirler.

Profesör: Profesör olmak için en az 5 yıl doçent olarak görev yapmak gerekir. Ayrıca profesörlükte uluslararası düzeyde orjinal yayın yapma şartı vardır. Uygulama alanı olan bilim dallarında uygulama yapma şartı da vardır.

Öğretim Elemanları

Öğretim elemanları; 1) araştırma görevlisi, 2) öğretim görevlisi, 3) okutman ve 4) uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı olarak dört başlık altında toplanabilir. Bu kadrolara atanabilmek için hepsinde geçerli olan genel şartlar şunlardır:

             MADDE 6 – (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
şartı aranır.
(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.

Araştırma Görevlisi: 35 yaşından gün almamış olmak gerekir. Bunun dışında ilanda belirtilen şartlar geçerlidir. (Detaylı bilgi için bkz: Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?)

Öğretim Görevlisi: Bu kadro tipi, genelde 2 yıllık meslek yüksekokullarında tercih edilir. Dekanlığa bağlıdır. Ders vermekten başka bir görevi yoktur. Akademik kariyer yapması beklenmez. Ama yaparsa kendisine izin verilir.

Okutman: Genelde yabancı dil bölümlerinde tercih edilir. Öğretim görevlisi dekanlığa bağlı iken okutman rektörlüğe bağlıdır. Yabancı dil dışında lisans eğitimi yapılan birimlere atanırsa yüksek lisans şartı aranır.

Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı: Lisans mezuniyet şartı ve 2 yıl tecrübe şartı aranır.

Tüm bu kadrolarla ilgili detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuat sayfalarına bakabilirsiniz.

Öğretim üyeleri için: http://www.yok.gov.tr/content/view/463/183/lang,tr/
Öğretim elemanları için: http://www.yok.gov.tr/content/view/466/183/lang,tr/
2547 Sayılı YÖK Kanunu: http://www.yok.gov.tr/content/view/435/

Sosyal medyada paylaş

PinIt

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir